07

Mar

GIỚI THIỆU VỀ CONTAINER

GIỚI THIỆU VỀ CONTAINER

07/03/2023

Cảng biển là cơ sở hạ tầng thiết yếu cung cấp khả năng tiếp cận thương mại quốc tế và cho phép vận chuyển hàng hóa giữa vận tải đường biển và đường bộ. Trang thiết bị đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành cảng biển thông suốt và hiệu quả. Có rất nhiều loại thiết bị được sử dụng tại các cảng biển để xử lý hàng hóa và tàu thuyền, dưới đây là những thiết bị cần thiết khi hoạt động tại cảng biển.

1. Cần cẩu

Đây là những cỗ máy lớn được sử dụng để di chuyển container và các hàng hóa nặng khác từ tàu thủy sang xe tải và tàu hỏa, và ngược lại. Có nhiều loại cần cẩu khác nhau được sử dụng tại các cảng, chẳng hạn như cần cẩu giàn, cần cẩu tàu vào bờ và cần cẩu di động.

Cần cẩu 40 tấn ở chiều cao 35 mét

2. Xe nâng

Xe nâng là những phương tiện nhỏ, cơ động được sử dụng để di chuyển hàng hóa quanh cảng, bao gồm bốc dỡ hàng hóa từ xe tải và tàu.

Xe nâng dầu 4 tấn Toyota

Xe nâng dầu 4 tấn Toyota

3. Xe nâng Reach stacker

Reach stacker là loại xe chuyên dùng để di chuyển các container vận chuyển quanh cảng, xếp chồng lên nhau.

Xe nâng động Reach stacker Trung Quốc Baoli

Xe nâng động Reach stacker Baoli

4. Tàu kéo

Đây là những chiếc thuyền nhỏ, mạnh mẽ được sử dụng để điều động các tàu lớn ra vào cảng, cũng như hỗ trợ cập cảng và dỡ hàng.

5. Xe nâng Container

Xe nâng Container là những phương tiện được thiết kế để nâng và di chuyển các container vận chuyển trong cảng, thường từ vị trí này sang vị trí khác, chẳng hạn như từ khu vực lưu trữ đến xe tải hoặc xe lửa.

Xe nâng container 45.0 tấn

Xe nâng container 45.0 tấn

6. Xe đầu kéo bến cảng

Đây là những phương tiện chuyên dụng được sử dụng để di chuyển các công-te-nơ hàng hóa quanh cảng, thường là từ khu vực kho đến bến bốc hàng hoặc lên xe tải hoặc xe lửa.

Xe đầu kéo 75 tấn

7. Sà lan

Là loại thuyền đáy bằng dùng để vận chuyển hàng hóa dọc theo sông rạch, cũng như vận chuyển hàng hóa giữa các tàu và cảng thiếu bến nước sâu.

Xà lan vận chuyển hàng tại cảng

Xà lan vận chuyển hàng tại cảng

Tất cả các loại thiết bị này đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn, hiệu quả và kịp thời qua các cảng biển và là những thành phần thiết yếu của mạng lưới thương mại toàn cầu.

Viết bình luận
Zalo TFV INDUSTRIES 0916929883